biografía

Currículum vitae

CONSULTAR BIOGRAFÍA COMPLETA

Josep Lluís Galiana plays at the Recordshop València (Photo: TheTessy Jazzy).

breu biografia (en valencià)

josep lluís galiana

saxofonista ~ improvisador ~ escriptor ~ editor

Josep Lluís Galiana (València, 1961) és diplomat en Estudis Avançats (DEA) per la Universitat Politècnica de València i Titulat Superior pel Conservatori Superior de Música de València. Saxofonista, compositor, escriptor, editor i gestor cultural espanyol destacat a l’escena europea de la lliure improvisació, la creació electroacústica, l’avant-garde jazz, la investigació musicològica i la divulgació de la cultura i les arts, comença la seua trajectòria artística a la dècada de 1980, formant part de diversos ensembles instrumentals contemporanis, col·lectius de jazz i agrupacions de música popular valenciana. Les seues composicions han estat estrenades i interpretades en importants festivals internacionals de França, Grècia, Itàlia, Polònia, Suècia, EUA, Xina, Brasil, Argentina, Mèxic, Costa Rica, Cuba i Espanya.

Al llarg de la seua dilatada trajectòria artística, ha fundat agrupacions instrumentals al costat de músics de relleu internacional com Chaosophy, Deriva Ensemble, Bregues de Moix, Errante Ensemble, Transitions, Quaramba!, cuencosOSX quartet, M4cchina Ensemble, Quartet de la Deriva, Mediterranean Electroacoustic Quartet, Ensemble Impromptu, d’ArS Ensemble, Bòlit Jazz Grup i SET.UP.SO., entre d’altres, i ha col·laborat amb l’Ensemble d’Improvisació del pianista Agustí Fernández, Josep Manuel Berenguer i l’Orquestra del Caos, Grup Instrumental de València, l’Orquestra Mundana, Seidagasa, Wade Matthews, Avelino Saavedra, Ferran Besalduch, Carlos D. Perales, Thomas Bjelkeborn, Íñigo Ibaibarriaga, El Pricto, Josep-Maria Balanyà, Ruiz del Port, Mariangeles Sánchez Benimeli, Pere Vicalet, Paloma Carrasco, Ricardo Tejero, Chefa Alonso, Víctor Sequí, José López Montes, Gregorio Jiménez, Vicent Gómez Pons, Sisco Aparici, Mathias Müller, Bartomeu Ferrando, Truna, Joma Rius, Gonzalo Biffarella, Andreas Mniestris, Liba Villavecchia, Ramon López, David Herrington, Jorge Gavaldà, Chapi, Josep Enric Grau, Miquel Molina, Remigi Roca, Osvaldo Jorge , Guillermo Bazzola, Fernando Lamas, Diego Caicedo, Antonio Luis Guillén, Javier Carmona, Edu Comelles, Pablo M. Esparza, Ainara Zubizarreta, Basc Trilla, Joan Antoni Pich, Pep Mula, Sarah Clamen, Luiz Rocha, Carlos Suárez, Quique Téllez, Joan de Ribera, Jesús Gallardo,…

És autor de l’assaig IMPROVISACIÓ LLIURE. El gran juego de la deriva sonora (EdictOràlia, 2017) i de les recopilacions d’escrits musicals Escritos desde la intimidad. Conversaciones, artículos de opinión, notas, reseñas y críticas musicales (EdictOràlia, 2016) i La emoción sonora. De la creación electroacústica, la improvisación libre, el arte sonoro y otras músicas experimentales (PILES, Editorial de Música, 2014), així com de nombrosos articles, crítiques, ponències i estudis musicològics publicats en llibres, revistes especialitzades i premsa escrita. En 2016, crea el segell editorial EdictOràlia Llibres i Publicacions i la discogràfica Liquen Records, dedicada a les músiques improvisades i experimentals. És col·laborador habitual de la Revista on-line de Música i Art Sonor Sul Ponticello, des de la seva secció Plànol de immanència, així com en altres publicacions especialitzades com el diari lasBandas, dedicat a la música i la cultura popular valencianes, on exerceix com a responsable de continguts i articulista des de la seva secció Temps de reverberació, i les revistes Itamar, revista d’investigació musical, Eufonía i El Cuaderno, entre d’altres.

Entre 1991 i 2013, és redactor del diari Levante-El Mercantil Valenciano, on exerceix la crítica musical, literària i d’art. El 1998, és nomenat director del fòrum cultural i d’opinió Club Diari Levante, pertanyent a dit rotatiu, fins al seu tancament el 2013, des d’on organitza centenars d’activitats culturals i artístiques al llarg de dues dècades com festivals, concerts, seminaris, debats , conferències i presentacions de pel·lícules, llibres i discos, a més de coordinar nombroses exposicions d’arts visuals. Així mateix, entre 1998 i 2009, és director del Festival Internacional Premis Tirant de l’Audiovisual Valencià i del Festival Tirant de Mòbil.

En el camp de la docència, ocupa la Càtedra d’Orquestra i Cor del Conservatori Superior de Música de Castelló durant el curs 2002-2003, on funda la Big Band de l’esmentat centre. També, ha estat professor d’Història i Estètica de la Música al Conservatori Professional de Música de València (2002) i d’Educació Estètica al Conservatori Professional de Música de Cullera (2004-2005), a més d’impartir nombrosos cursos, tallers i seminaris al voltant de la improvisació, l’electroacústica, l’art sonor i altres qüestions musicològiques, artístiques i culturals a Argentina, Grècia, Suècia i Espanya.

A nivell associatiu, funda i presideix des de l’any 2014 el Laboratori per a la Investigació de Processos Creatius Contemporanis AD LAB i, entre 2006 i 2014, és secretari de l’Associació de Música Electroacústica d’Espanya (AMEE), entitat membre de la International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM / Unesco). També és membre de diverses entitats culturals i artístiques com el Col·lectiu per al desenvolupament interdisciplinari de la creació sonora ART’S. XXI, l’Associació de Música Jove (València) i l’Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom).

Amb més d’un centenar de composicions en catàleg i una trentena de discos publicats, Galiana ha gravat o col·laborat per a Canal Clàssic-RTVE-Via Digital; RNE-Ràdio Clàssica (Ars Sonora), RTVV, RNE-Radio 3 (Atmósfera, Discópolis Jazz), els podcasts Undae Ràdio, Universos Paralelos, Jazz en el aire, Llum de Tunguska, Vericuetos-Radio Kras, Bad Music Jazz, i per els segells discogràfics Marmita-Música Viva, Artics Produccions, Intertecno 2000, Cambra Records, AMEE, Desamparats Productions, Sound In, PrimTON Berlín, Luscinia Discos, Clamshell Records, Alina Records, Seidagasa, Cilestis, ZAWP Records, Discordian Records i Liquen Records.

El 2008, guanya el Primer Premi de Poesia en Valencià al 50è Certamen poètic Festa de la Primavera, oganitzat per l’Asociación de Amigos de la Poesía de Valencia, amb el patrocini de l’Ajuntament i la Diputació de València.

Discografia completa

Josep Lluís Galiana's signing his books

brief biography (in english)

josep lluís galiana

saxophonist ~ improviser ~ writer ~ editor

Josep Lluís Galiana (València, 1961) has a Diploma in Advanced Studies (DEA) from the Polytechnic University of Valencia and a Higher Degree from the Valencia Conservatory of Music. A saxophonist, composer, writer, editor and Spanish cultural manager who stands out on the European scene of free improvisation, electroacoustic creation, avant-garde jazz and musicological research, he begins his artistic career in the 1980s, forming part of various contemporary instrumental ensembles, jazz collectives and valencian popular music groups. His compositions have been premiered and performed at important international festivals in France, Greece, Italy, Poland, Sweden, USA, China, Brazil, Argentina, Mexico, Costa Rica, Cuba and Spain.

Throughout his long artistic career, he has founded instrumental groups together with internationally renowned musicians such as Chaosophy, Deriva Ensemble, Bregues de Moix, Errante Ensemble, Transitions, Quaramba!, Quartet de la Deriva, Mediterranean Electroacoustic Quartet, Impromptu Ensemble, D’ArS Ensemble, Bòlit Jazz Grup i SET.UP.SO., among others, and has collaborated with l’Ensemble d’Improvisació del pianista Agustí Fernández, Josep Manuel Berenguer and l’Orquestra del Caos, Grup Instrumental de València, La Orquesta Mundana, Seidagasa, Wade Matthews, Avelino Saavedra, Ferran Besalduch, Carlos D. Perales, Thomas Bjelkeborn, Íñigo Ibaibarriaga, El Pricto, Josep-Maria Balanyà, Ruiz del Puerto, Mariangeles Sánchez Benimeli, Pere Vicalet, Paloma Carrasco, Ricardo Tejero, Chefa Alonso, Víctor Sequí, José López Montes, Gregorio Jiménez, Vicent Gómez Pons, Sisco Aparici, Mathias Müller, Bartolomé Ferrando, Truna, Joma Rius, Gonzalo Biffarella, Andreas Mniestris, Liba Villavecchia, Ramón López, David Herrington, Jorge Gavaldá, Chapi, Josep Enric Grau, Miguel Molina, Remigi Roca, Osvaldo Jorge , Guillermo Bazzola, Fernando Lamas, Diego Caicedo, Antonio Luis Guillén, Javier Carmona, Edu Comelles, Pablo M. Esparza, Ainara Zubizarreta, Vasco Trilla, Joan Antoni Pich, PEp Mula, Sarah Claman, Luiz Rocha, Carlos Suárez, Quique Téllez, Joan de Ribera, Jesús Gallardo,…

He is the author of the essay IMPROVISACIÓN LIBRE. El gran juego de la deriva sonora (EdictOràlia, 2017) and compilations of writings like Escritos desde la intimidad. Conversaciones, artículos de opinión, notas, reseñas y críticas musicales (EdictOràlia, 2016) and La emoción sonora. De la creación electroacústica, improvisación libre, arte sonoro y otras músicas experimentales (PILES, Editorial de Música, 2014), as well as numerous articles, reviews, lectures and musicological studies published in books, specialized magazines and the written press. In 2016, it created the publishing label EdictOràlia Llibres i Publicacions and the label Liquen Records, dedicated to improvised and experimental music.

In the field of teaching, he holds the Chair of Orchestra and Choir of the Higher Conservatory of Music of Castellón during the 2002-2003 academic year, where he founded the Big Band of that center. He has also been Professor of History and Aesthetics of Music at the Professional Conservatory of Music of Valencia (2002) and Aesthetic Education at the Professional Music Conservatory of Cullera (2004-2005), in addition to teaching numerous courses, workshops and seminars around improvisation, electroacoustics, sound art and other musicological, artistic and cultural issues in Argentina, Greece, Sweden and Spain.

At the associative level, he founded and presides since 2014 the Laboratory for the Contemporary Creative Processes Research AD LAB and, between 2006 and 2014, he is secretary of the Electroacoustic Music Association of Spain (AMEE), member entity of the International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM / Unesco).

With more than a hundred compositions in catalog and some thirty discs published, Josep Lluís Galiana has recorded or collaborated for Canal Clásico-RTVE-Vía Digital; RNE-Classical Radio (Ars Sonora), RTVV, RNE-Radio 3 (Atmosphere, Discópolis Jazz), Undae Radio podcasts, Universos Paralelos, Jazz en el aire, Llum de Tunguska, Vericuetos-Radio Kras, Bad Music Jazz, and record labels Marmita-Música Viva, Artics Produccions, Intertecno 2000, Cambra Records, AMEE, Desamparats Productions, Sound In, PrimTON Berlin, Luscinia Records, Clamshell Records, Alina Records, Seidagasa, Cilestis, ZAWP Records, Discordian Records and Liquen Records.

More information about discography

Josep Lluís Galiana plays al Jamboree Jazz Club_BCN (Photo: Joan Cortés)

breve biografía (en castellano)

josep lluís galiana

saxofonista ~ improvisador ~ escritor ~ editor

Josep Lluís Galiana (València, 1961) es Diplomado en Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad Politécnica de València y Titulado Superior por el Conservatorio Superior de Música de València. Saxofonista, compositor, escritor, editor y gestor cultural español destacado en la escena europea de la libre improvisación, la creación electroacústica, el avant-garde jazz, la investigación musicológica y la divulgación de la cultura y las artes, comienza su trayectoria artística en la década de 1980, formando parte de diversos ensembles instrumentales contemporáneos, colectivos de jazz y agrupaciones de música popular valenciana. Sus composiciones han sido estrenadas e interpretadas en importantes festivales internacionales de Francia, Grecia, Italia, Polonia, Suecia, EUA, China, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Cuba y España.

A lo largo de su dilatada trayectoria artística, ha fundado formaciones junto a músicos de relieve internacional como Chaosophy, Deriva Ensemble, Bregues de Moix, Errante Ensemble, Transitions, Quaramba!, cuencosOSX quartet, M4cchina Ensemble, Quartet de la Deriva, Mediterranean Electroacoustic Quartet, Ensemble Impromptu, D’ArS Ensemble, Bòlit Jazz Grup i SET.UP.SO., entre otras, y ha colaborado con l’Ensemble d’Improvisació del pianista Agustí Fernández, Josep Manuel Berenguer y l’Orquestra del Caos, Grup Instrumental de València, La Orquesta Mundana, Seidagasa, Wade Matthews, Avelino Saavedra, Ferran Besalduch, Carlos D. Perales, Thomas Bjelkeborn, Íñigo Ibaibarriaga, El Pricto, Josep-Maria Balanyà, Ruiz del Puerto, Mariangeles Sánchez Benimeli, Pere Vicalet, Paloma Carrasco, Ricardo Tejero, Chefa Alonso, Víctor Sequí, José López Montes, Gregorio Jiménez, Vicent Gómez Pons, Sisco Aparici, Mathias Müller, Bartolomé Ferrando, Truna, Joma Rius, Gonzalo Biffarella, Andreas Mniestris, Liba Villavecchia, Ramón López, David Herrington, Jorge Gavaldá, Chapi, Josep Enric Grau, Miguel Molina, Remigi Roca, Osvaldo Jorge, Guillermo Bazzola, Fernando Lamas, Diego Caicedo, Antonio Luis Guillén, Javier Carmona, Edu Comelles, Pablo M. Esparza, Ainara Zubizarreta, Vasco Trilla, Joan Antoni Pich, PEp Mula, Sarah Claman, Luiz Rocha, Carlos Suárez, Quique Téllez, Joan de Ribera, Jesús Gallardo,…

Es autor del ensayo IMPROVISACIÓN LIBRE. El gran juego de la deriva sonora (EdictOràlia, 2017) y de las recopilaciones de escritos musicales Escritos desde la intimidad. Conversaciones, artículos de opinión, notas, reseñas y críticas musicales (EdictOràlia, 2016) y La emoción sonora. De la creación electroacústica, la improvisación libre, el arte sonoro y otras músicas experimentales (PILES, Editorial de Música, 2014), así como de numerosos artículos, críticas, ponencias y estudios musicológicos publicados en libros, revistas especializadas y prensa escrita. En 2016, crea el sello editorial EdictOràlia Llibres i Publicacions y la discográfica Liquen Records, dedicada a las músicas improvisadas y experimentales. Es colaborador habitual de la Revista on-line de Música y Arte Sonoro Sul Ponticello, desde su sección Plano de inmanencia, así como en otras publicaciones especializadas como el periódico lasBandas, dedicado a la música y la cultura popular valencianas, donde ejerce como responsable de contenidos y articulista desde su sección Temps de reverberació, y las revistas Itamar, revista de investigación musical, Eufonía y El Cuaderno, entre otras.

Entre 1991 y 2013, es redactor del diario Levante-El Mercantil Valenciano, donde ejerce la crítica musical, literaria y de arte. En 1998, es nombrado director del foro cultural y de opinión Club Diario Levante, perteneciente a dicho rotativo, hasta su cierre en 2013, desde donde organiza centenares de actividades culturales y artísticas a lo largo de dos décadas como festivales, conciertos, seminarios, debates, conferencias y presentaciones de películas, libros y discos, además de comisariar numerosas exposiciones de artes visuales. Asimismo, entre 1998 y 2009, es director del Festival Internacional Premis Tirant de l’Audiovisual Valencià y del Festival Tirant de Mòbil.

En el campo de la docencia, ocupa la Cátedra de Orquesta y Coro del Conservatorio Superior de Música de Castellón durante el curso 2002-2003, donde funda la Big Band de dicho centro. También, ha sido profesor de Historia y Estética de la Música en el Conservatorio Profesional de Música de València (2002) y de Educación Estética en el Conservatorio Profesional de Música de Cullera (2004-2005), además de impartir numerosos cursos, talleres y seminarios alrededor de la improvisación, la electroacústica, el arte sonoro y otras cuestiones musicológicas, artísticas y culturales en Argentina, Grecia, Suecia y España. 

A nivel asociativo, funda y preside desde el año 2014 el Laboratorio para la Investigación de Procesos Creativos Contemporáneos AD LAB y, entre 2006 y 2014, es secretario de la Asociación de Música Electroacústica de España (AMEE), entidad miembro de la International Confederation of Electroacoustic Music (ICEM/Unesco). También es miembro de diversas entidades culturales y artísticas como el Col·lectiu per al desenvolupament interdisciplinar de la creación sonora ART’S. XXI, la Associació de Música Jove (València) y la Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom).

Con más de un centenar de composiciones en catálogo y una treintena de discos publicados, Galiana ha grabado o colaborado para Canal Clásico-RTVE-Vía Digital; RNE-Radio Clásica (Ars Sonora), RTVV, RNE-Radio 3 (Atmósfera, Discópolis Jazz), los podcasts Undae Radio, Universos Paralelos, Jazz en el aire, Llum de Tunguska, Vericuetos-Radio Kras, Bad Music Jazz, y para los sellos discográficos Marmita-Música Viva, Artics Produccions, Intertecno 2000, Cambra Records, AMEE, Desamparats Productions, Sound In, PrimTON Berlín, Luscinia Discos, Clamshell Records, Alina Records, Seidagasa, Cilestis, ZAWP Records, Discordian Records y Liquen Records.

LIQUEN RECORDS

Deixa un comentari